Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ WEB-PRAXIS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Το ΙΝΒΙΤ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη και ανάπτυξη του τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Συνεργασία με τον ΠΟΥ σε εθνικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο της διετούς Συμφωνίας Συνεργασίας του ΠΟΥ με το Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας, ο ΠΟΥ ανέθεσε την τεχνική υποστήριξη ως υπεργολαβία στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (INBIT), ένα φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1991, ο οποίος:

  • Ανασκόπησε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίστηκαν από τους Βούλγαρους εμπειρογνώμονες.
  • Οργάνωσε ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες της Βουλγαρίας προκειμένου  να συζητηθεί η  ενημέρωση των τεχνικών παραμέτρων και να οικοδομηθούν ικανότητες σε επίπεδο χώρας.
  • Παρείχε μια λεπτομερή έκθεση για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων αναφορικά με τις συμβάσεις συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Παρείχε συνεχή τεχνική υποστήριξη σε ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής προσφορών και απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν από τις εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά.

Επιπρόσθετα, οι εμπειρογνώμονες της Βουλγαρίας έλαβαν τεχνική κατάρτιση όσον αφορά στην ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών με την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές ημερίδες του ΙΝΒΙΤ.

Υπήρξε εξοικονόμηση κατά 27% από τον αρχικό προϋπολογισμό, ο οποίος είχε καταρτιστεί με βάση την μέση τιμή πώλησης ανάλογου εξοπλισμού τα τελευταία τρία χρόνια. Η εξοικονόμηση αυτή επέτρεψε στο Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας να εξοπλίσει τρία επιπλέον νοσοκομεία.

Ορισμένοι κατασκευαστές άσκησαν εφέσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. τις προσφορές συμβάσεων συντήρησης) στο Διοικητικό Δικαστήριο, τις οποίες κέρδισε το Υπουργείο Υγείας βασιζόμενο στην αναφορά του ΠΟΥ που είχε συντάξει το ΙΝΒΙΤ.

Η σημαντική συμβολή του ΙΝΒΙΤ για την διεξαγωγή της όλης διαδικασίας σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας εγκωμιάστηκε από την ΕΕ καθώς και από οργανώσεις κατασκευαστών.

Η εμπειρία αυτή απέδειξε τα οφέλη που προκύπτουν από την διεθνή συνεργασία, καθώς και την σημασία των τεχνικών προδιαγραφών στην προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρωτοβουλία του ΠΟΥ στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνικών προδιαγραφών για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα είναι εξαιρετικά σημαντική και θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την διαφάνεια και την ποιότητα στις επιλογές, ενώ παράλληλα προωθεί τις αποφάσεις που βασίζονται στην πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.


Αναζήτηση

INBIT ΒΙΝΤΕΟGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Το ΙΝΒΙΤ στεγάζεται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

inbit_home.jpg

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γραφείο Πάτρας:
Οδός Σταδίου, Πλατάνι,
265 00 Ρίο, Πάτρα, Ελλάδα 
Τηλ. +30 2610-911590 - 1
Φαξ.+30 2610-911592

Γραφείο Αθήνας:
Μικράς Ασίας 35-37,
115 27, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα

info@inbit.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Copyright © 2018 . All Rights Reserved.