Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ο χώρος της υγείας σήμερα έχει δεχθεί την ευεργετική επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας. Προηγμένες τεχνολογίες διάγνωσης και θεραπείας, αναμφισβήτητα προωθούν την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή τους όμως απαιτεί σωστή υποστήριξη, κατάλληλη οργάνωση και υποδομή. Οι υπηρεσίες υποστήριξης της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας απευθύνονται σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών και διοικητικών θεμάτων σχετικά με την ασφαλή και αποδοτική χρήση του βιοϊατρικού εξοπλισμού σε όλη την διάρκεια της λειτουργικής ζωής του.

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσηλευτικών μονάδων, το ΙΝΒΙΤ διαθέτει υπηρεσίες συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης, σε θέματα:

  • ονοματολογίας
  • ταξινόμησης και κωδικοποίησηςαπόκτησης εξοπλισμού
  • διαχείρισης συμβάσεων
  • επαγρύπνησης και αντιμετώπισης δυσμενών περιστατικών
  • ελέγχου ποιότητας
  • ελέγχου αποδοχής
  • εκτίμησης και αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας