Εκδόσεις

Το ΙΝΒΙΤ ανακοινώνει με χαρά τη σειρά εκδόσεων «Σύγχρονα θέματα Ιατρικής Τεχνολογίας», που περιλαμβάνει μεταφράσεις δημοσιεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από τη σειρά Medical Device Technical Series.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των θεμάτων που αφορούν την Ιατρική Τεχνολογία, το ΙΝΒΙΤ έχει αναλάβει, σε συμφωνία με τον ΠΟΥ, να εκδώσει στην ελληνική γλώσσα κάποιες επιλεγμένες δημοσιεύσεις. Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε σκόπιμη, αφού το περιεχόμενό τους θα συμβάλει στην εγκυρότερη και πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων του χώρου της υγείας στην Ελλάδα. Οι τέσσερις πρώτες εκδόσεις κυκλοφορούν ήδη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και νέες.

Σημειώνεται ότι ο ΠΟΥ κάνει εδώ και χρόνια μια συστηματική προσπάθεια προώθησης όλων των κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τους κανονισμούς αλλά και τις πολιτικές που διέπουν τις τεχνολογίες υγείας. Σημαντικό μέρος της δράσης του είναι και η έκδοση σχετικών οδηγών.

Ακολουθούν οι τέσσερις πρώτες μεταφράσεις του ΙΝΒΙΤ στα Ελληνικά, που κυκλοφορούν ήδη σε έντυπη μορφή. Μπορείτε είτε να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf είτε να ανακατευθυνθείτε στις αντίστοιχες αναρτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ανάπτυξη πολιτικών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ISBN: 978-618-81050-3-4
Ανάρτηση WHO

Εμπόδια για την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ISBN: 978-960-85715-9-4
Ανάρτηση WHO

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ISBN: 978-960-85715-8-7
Ανάρτηση WHO

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ISBN: 978-618-81050-0-3
Ανάρτηση WHO

Εξορθολογισμός της κατανομής και της χρήσης του υψηλής αξίας κεφαλαιουχικού ιατρικού εξοπλισμού στην Ελλάδα

Ανάρτηση WHO