Υπηρεσίες συμβούλου

Ο βιοϊατρικός εξοπλισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους τόσο στον καθορισμό του κόστους των υπηρεσιών υγείας και των λειτουργικών εξόδων του νοσοκομείου, όσο και στον καθορισμό του επίπεδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου μια όλο και πιο ισχυρά εκφραζόμενη απαίτηση για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζεται με την ανάγκη για συμπίεση του κόστους, η ορθολογική διαχείριση του βιοϊατρικού εξοπλισμού γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η διαχείριση του εξοπλισμού συνίσταται σε μία σειρά διαδικασιών και απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία όσον αφορά στην υλοποίηση κάθε μίας από αυτές χωριστά αλλά και εμπειρία για τον συντονισμό τους έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΒΙΤ παρέχει μία σειρά υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης βιοϊατρικού εξοπλισμού, με στόχο την ορθολογικότερη και οικονομικά συμφερότερη διαχείριση της βιοϊατρικής τεχνολογίας στα Ελληνικά νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν, κυρίως, θέματα όπως:

  • προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, (προδιαγραφές, αξιολόγηση, αποδοχή),
  • τεχνικές μελέτες (μελέτη ιατρικού εξοπλισμού),
  • οικονομικές μελέτες (επενδυτικός σχεδιασμός, θέματα Γ’/ΚΠΣ),
  • εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών και ασφάλειας (Επαγρύπνηση, CE)