Αερόλυμα και επιφανειακή σταθερότητα του SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον SARS-CoV-1

Αερόλυμα και επιφανειακή σταθερότητα του SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον SARS-CoV-1

Μελέτη στην οποία εξετάζεται η σταθερότητα του SARS-CoV-2 και του SARS-CoV-1 σε αερολύματα και σε διάφορες επιφάνειες καθώς επίσης γίνεται εκτίμηση του ρυθμού αποσύνθεσης τους, χρησιμοποιώντας ένα Bayesian μοντέλο παλινδρόμησης.

Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν το SARS-CoV-2 nCoV-WA1-2020 (MN985325.1) και το SARS-CoV-1 Tor2 (AY274119.3). Χρησιμοποιήθηκαν αερολύματα (<5 μm) που περιείχαν SARS-CoV-2 (105.25 μολυσματική δόση κυτταροκαλλιέργειας 50% [TCID50] ανά millilitre) ή SARS-CoV-1 (106.75-7.00 TCID50 ανά millilitre) παρήχθησαν με την χρήση ενός three-jet Collison νεφελοποιητή και τροφοδοτήθηκαν σε ένα Goldberg τύμπανο ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αερολυματικό περιβάλλον. Ο ενοφθαλμισμός οδήγησε σε τιμές κατωφλίου μεταξύ 20 και 22, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν από την ανώτερη και κατώτερη αναπνευστική οδό.

Πηγή: https://www.globalce.org/index.php/GlobalCE/announcement/view/31

Περισσότερα άρθρα