Γρήγορα, φορητά τεστ έρχονται για να περιορίσουν την πανδημία του COVID-19

Γρήγορα, φορητά τεστ έρχονται για να περιορίσουν την πανδημία του COVID-19

Παρά τα συχνά δρακόντεια μέτρα και τις τακτικές απομόνωσης που έλαβαν οι αρχές δημόσιας υγείας, πολλοί προχώρησαν σε επικρίσεις για την επικύρωση, εφαρμογή και διανομή των διαγνωστικών εξετάσεων SARS-CoV-2 και για την καθιέρωση αποκεντρωμένων δοκιμών σε σημεία προσοχής (POC). Τώρα η εικόνα αρχίζει να αλλάζει, με τις πρώτες εγκεκριμένες εφαρμογές τέτοιων δοκιμών (Πίνακας 1). ….. Ωστόσο, για να σταματήσει η διάδοση του ιού, θα καταβληθεί τεράστια προσπάθεια για την κλιμάκωση της παραγωγής εύχρηστων δοκιμών Point of Care (POC) και στη συνέχεια για την ευρεία εφαρμογή τους.

Πηγή: https://www.nature.com/articles/d41587-020-00010-2

Περισσότερα άρθρα