Η χρήση της χειρουργικής μάσκας: Μια τεκμηριωμένη ανασκόπηση εν όψει της πανδημίας του COVID-19

Η χρήση της χειρουργικής μάσκας: Μια τεκμηριωμένη ανασκόπηση εν όψει της πανδημίας του COVID-19

Οι ιατρικές μάσκες προσώπου είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θα πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα ούτως ώστε να είναι ασφαλής η χρήση τους.  Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14683:2019 οι ιατρικές μάσκες κατατάσσονται σε τρεις τύπους: τον Τύπο Ι ο οποίος φιλτράρει ποσοστό ≥ 95% των βακτηρίων, στον Τύπο ΙΙ ο οποίος φιλτράρει ποσοστό ≥ 98% των βακτηρίων και στον Τύπο ΙΙR ο οποίος φιλτράρει επίσης ποσοστό ≥ 98% των βακτηρίων και συγχρόνως είναι ανθεκτικός στα υγρά. Η χειρουργική μάσκα Τύπου Ι θεωρείται αναλώσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν, χρησιμοποιείται και από ασθενείς για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης των λοιμώξεων, ιδίως σε επιδημίες ή πανδημίες. Οι μάσκες Τύπου ΙΙ και ΙΙR, προορίζονται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε αίθουσες χειρουργείου ή άλλες ιατρικές εργασίες με παρόμοιες απαιτήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 3 έως 8 ώρες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει με σαφήνεια τα υλικά για την κατασκευή, το σχεδιασμό, τις απαιτήσεις απόδοσης (αποδοτικότητα στο φιλτράρισμα βακτηρίων, καταλληλότητα για αναπνοή, βιοσυμβατότητα κ.α.)  όπως επίσης τη σήμανση, χρήση ετικέτας και σωστής συσκευασίας. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστήείναι α) ο αριθμός του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14683:2019 και β) ο τύπος της μάσκας όπως έχει οριστεί από το ίδιο πρότυπο (I, II ή IIR).

Πιο σύνθετες μάσκες τύπου αναπνευστήρα προστατεύουν από αερομεταφερόμενους παράγοντες που προκαλούν μολύνσεις, όπως γύρη, σκόνη, βακτήρια και ιούς. Στην Ευρώπη κατηγοριοποιούνται ως FFP1, FFP2 και FFP3 ενώ στην Αμερική σε N, P και R  αναλόγως του ποσοστού φιλτραρίσματος και διαρροής.  Οι πιο γνωστές μάσκες τύπου Ν95 (ή FFP2) κατακρατούν ποσοστό ≥ 95% των βακτηρίων του αέρα που εισπνέονται μέσα από αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των ιών. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλοι σε θέση να φορούν μάσκα-αναπνευστήρα λόγω αναπνευστικών ή άλλων ιατρικών προβλημάτων που μπορεί να επιδεινωθούν κατά την αναπνοή μέσα από αυτόν, και απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο ή ιατρικό προσωπικό. Πριν από τη χρήση μιας μάσκας τύπου αναπνευστήρα, οι εργαζόμενοι του τομέα υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να την εφαρμόσουν σωστά  και να  έχουν περάσει από ιατρική αξιολόγηση στην οποία βεβαιώνεται ότι είναι σε θέση να τη φορούν με ασφάλεια.

Κατεβάστε το αρχείο pdf για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο.

Περισσότερα άρθρα