Κοινή Δήλωση για Πολλούς Ασθενείς ανά Αναπνευστήρα

Κοινή Δήλωση για Πολλούς Ασθενείς ανά Αναπνευστήρα

26 Μαρτίου 2020: Οι οργανισμοί: Εταιρεία Ιατρικής Εντατικής Θεραπείας (SCCM), Αμερικανική Ένωση Αναπνευστικής Φροντίδας (AARC), Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων (ASA), Ίδρυμα Αναισθησιολογικής Ασφάλειας Ασθενών (APSF), Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών Εντατικής Θεραπείας (AACN) και το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών Θώρακος (CHEST), εκδίδουν από κοινού δήλωση αναφορικά με την τοποθέτηση πολλών ασθενών σε έναν μηχανικό αναπνευστήρα. Συγκεκριμένα, συμβουλεύουν τους κλινικούς ιατρούς ότι δεν πρέπει να επιχειρείται η από κοινού χρήση μηχανικών αναπνευστήρων, διότι δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια με τον τρέχοντα εξοπλισμό. Η φυσιολογία των ασθενών με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) που προκαλείται από τον ιό COVID-19 είναι πολύπλοκη. Ακόμη και υπό ιδανικές συνθήκες, ο αερισμός ενός ασθενούς με ARDS και μη ομοιογενή πνευμονική νόσο είναι δύσκολος και συνδέεται με ένα μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας 40% -60%. Η απόπειρα αερισμού πολλαπλών ασθενών με COVID ‐ 19, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή έκβαση και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στο σύνολο των ασθενών. Σύμφωνα με τις εξαιρετικά δύσκολες, αλλά όχι ασυνήθιστες, κομβικές αποφάσεις που λαμβάνονται συχνά σε ιατρικές κρίσεις, είναι προτιμότερη η διάθεση αναπνευστήρα στον ασθενή που είναι πιθανότερο να επωφεληθεί, από μία αποτυχημένη πρόληψη ή ακόμη και πρόκληση θανάτου πολλών ασθενών.

Πηγή: https://www.asahq.org/about-asa/newsroom/news-releases/2020/03/joint-statement-on-multiple-patients-per-ventilator

Περισσότερα άρθρα