Λίστα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού κρίσιμου για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

Λίστα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού κρίσιμου για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις ιατρικές συσκευές που απαιτούνται για την κλινική διαχείριση του COVID-19, που επιλέγονται και έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και οδηγίες. Περιλαμβάνει: θεραπεία οξυγόνου, παλμικά οξύμετρα, monitor παρακολούθησης ασθενών, θερμόμετρα, αντλίες έγχυσης και αναρρόφησης, ακτινογραφικά συστήματα, υπερηχογράφους και σαρωτές CT καθώς και εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απόδοσης, σχετικά πρότυπα, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε Υπουργεία Υγείας, προμήθειες και ρυθμιστικούς οργανισμούς, διακυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και στον κλάδο ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

Πηγή: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2

Περισσότερα άρθρα