Μέρος 4 – Παρακολούθηση Ασθενών με SARI

Μέρος 4 – Παρακολούθηση Ασθενών με SARI

Στο τέλος αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να περιγράψετε:
• τη σημασία της παρακολούθησης (monitoring):
– για την έγκαιρη αναγνώριση της επιδείνωσης
– για την παρακολούθηση της απόκρισης στις θεραπείες.
• ποιες κλινικές παραμέτρους πρέπει να παρακολουθούνται και πόσο συχνά.
• τον τρόπο καταγραφής των παραμέτρων σε ένα εύκολα προσβάσιμο και ακριβές σύστημα καταγραφής ασθενών.
• πώς να ερμηνεύσετε και να αντιδράσετε σε μη φυσιολογικές ή μεταβαλλόμενες κλινικές παραμέτρους.

 

Περισσότερα άρθρα