Ορθολογική χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τη νόσο του κορoνοϊού (COVID-19) και προβληματισμοί κατά τη διάρκεια σοβαρών ελλείψεων

Ορθολογική χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τη νόσο του κορoνοϊού (COVID-19) και προβληματισμοί κατά τη διάρκεια σοβαρών ελλείψεων

Αυτό το έγγραφο συνοψίζει τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ορθολογική χρήση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οικιακής φροντίδας, καθώς και κατά τη μεταφορά φορτίου. Αξιολογεί επίσης την τρέχουσα διακοπή της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και τις σκέψεις για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια σοβαρών ελλείψεων PPE. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με τις σκέψεις για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μια περίληψη των προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο της σοβαρής έλλειψης PPE.

Πηγή: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf

Περισσότερα άρθρα