Πακέτα Βασικών Προϊόντων για τον Covid-19

Πακέτα Βασικών Προϊόντων για τον Covid-19

Τεχνική Αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Απόδοση στα ελληνικά από το ΙΝΒΙΤ βασισμένη στο:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/dcp-ncov-v4.pdf?sfvrsn=f5fe6234_7&download=true

Περισσότερα άρθρα