Συμβουλές για τη χρήση μάσκας για παιδιά στην κοινότητα στο πλαίσιο του COVID-19

Συμβουλές για τη χρήση μάσκας για παιδιά στην κοινότητα στο πλαίσιο του COVID-19

Αυτό το έγγραφο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση μη ιατρικών μασκών, γνωστών και ως υφασμάτινων, από τα παιδιά ως μέσο ελέγχου στα πλαίσια της τρέχουσας πανδημίας COVID-19. Συμβουλεύει επίσης τη χρήση ιατρικών μασκών για παιδιά υπό ορισμένες συνθήκες. Το έγγραφο είναι ένα παράρτημα των οδηγιών σχετικά με τη χρήση των μασκών στο πλαίσιο του COVID-19, στο οποίο μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μάσκες υφάσματος.

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

Πηγή: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

Περισσότερα άρθρα