Συμβουλές για τη χρήση μάσκας στα πλαίσια της COVID-19

Συμβουλές για τη χρήση μάσκας στα πλαίσια της COVID-19

Αυτό το έγγραφο παρέχει συμβουλές σχετικά με τη χρήση μάσκας σε κοινότητες, κατά τη διάρκεια της κατ ‘οίκον φροντίδας και σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές που έχουν αναφέρει περιπτώσεις COVID-19. Προορίζεται για άτομα στην κοινότητα, επαγγελματίες πρόληψης και ελέγχου της δημόσιας υγείας και λοιμώξεων, διευθυντές υγειονομικής περίθαλψης, εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη (HCWs) και κοινοτικοί λειτουργοί υγείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με τις συμβουλές στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση μάσκας για υγιείς ανθρώπους σε περιβάλλον κοινότητας

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

Πηγή: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Περισσότερα άρθρα