Συνετή χρήση των τεστ αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2: Αποφυγή ψευδών υποθέσεων

Συνετή χρήση των τεστ αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2: Αποφυγή ψευδών υποθέσεων

Ένα ορολογικό τεστ που μπορεί να εντοπίσει αντισώματα του SARS-CoV-2 μπορεί να είναι χρήσιμο προς χρήση για να δείξει ποιος έχει ανοσία στον ιό και να αποτελέσει τη βάση για αποφάσεις σχετικά με τα κοινωνικά μέτρα καραντίνας. Το ECRI συνιστά μια προσεκτική προσέγγιση προς αποφυγή λανθασμένης ερμηνείας του τι μπορούν να δείξουν αυτά τα τεστ και πώς αξιοποιείται η πληροφορία που παρέχουν. Αν και η παρουσία αντισωμάτων εναντίον ενός συγκεκριμένου ιού συνήθως υποδηλώνει ότι ένα άτομο προστατεύεται από αυτόν, είναι ακόμα άγνωστο εάν η παρουσία αντισωμάτων συγκεκριμένα του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να μολυνθεί εκ νέου.

Πηγή: https://assets.ecri.org/PDF/COVID-19-Resource-Center/COVID-19-Clinical-Care/COVID-Position-Paper_Antibody-Testing.pdf

Περισσότερα άρθρα