Σχεδιασμός υποδομών θεραπείας σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI)

Σχεδιασμός υποδομών θεραπείας σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI)

Οι περιοχές διαλογής, τα κέντρα θεραπείας και οι κοινοτικές εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος των στρατηγικών προτεραιοτήτων προετοιμασίας, ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην αντιμετώπιση της σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI). Το εκπαιδευτικό πακέτο SARI Facilities έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες που προκύπτουν με την πανδημία COVID-19. Παρέχει μια πλήρη κατανόηση των αρχών που οδηγούν τη διαδικασία σχεδιασμού των υποδομών διαλογής COVID-19, τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τις κοινοτικές εγκαταστάσεις και κέντρα θεραπείας SARI, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επαναχρησιμοποίησης ενός υπάρχοντος κτιρίου και μετατροπής του σε κέντρο θεραπείας SARI.

Πηγή: https://openwho.org/courses/SARI-facilities

Περισσότερα άρθρα