Ταχεία διαβούλευση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Υφασμάτινων Μασκών για την πανδημία του COVID-19 (8η Απριλίου, 2020)

Ταχεία διαβούλευση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Υφασμάτινων Μασκών για την πανδημία του COVID-19 (8η Απριλίου, 2020)

Αυτή η δημοσίευση αναφέρεται σε ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφασμάτινων μασκών που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό για την προστασία των άλλων και την προστασία του χρήστη. Εν συντομία, προτείνεται ότι η χρήση τους από άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί ή είναι σε δυνητικά μεταδοτική φάση, ασυμπτωματική ή προκαταρκτική, μπορεί να μειώσει τη μετάδοση του COVID-19 στην κοινότητα. Το αποτέλεσμα αυτό εξαρτάται τόσο από τις ίδιες τις μάσκες όσο και από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά τις χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, έναν κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματικότητα αυτών των μασκών παίζει ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους (π.χ. τύπος του υλικού και αριθμός επιπέδων) αλλά και πόσο καλά προσαρμόζονται στο πρόσωπο του χρήστη.

Πηγή: https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

Περισσότερα άρθρα