Τεχνικές προδιαγραφές για επεμβατικούς και μη επεμβατικούς αναπνευστήρες για τον COVID-19

Τεχνικές προδιαγραφές για επεμβατικούς και μη επεμβατικούς αναπνευστήρες για τον COVID-19

Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επεμβατικοί και μη επεμβατικοί αναπνευστήρες για να διασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του COVID-19. Σε όλους αυτούς τους αναπνευστήρες πρέπει να παρέχονται αξεσουάρ, αναλώσιμα και ανταλλακτικά, όπως απαιτείται για να λειτουργούν για ελάχιστη διάρκεια 3 μηνών. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες συντήρησης για την αντικατάσταση αξεσουάρ και αναλώσιμων και για την ασφαλή απολύμανση των επαναχρησιμοποιήσιμων ανταλλακτικών που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Πηγή: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331792/WHO-2019-nCoV-Clinical-Ventilator_Specs-2020.1-eng.pdf

Περισσότερα άρθρα