Εκπαίδευση

Covid-19

Εκπαίδευση

Απόδοση στα ελληνικά από το ΙΝΒΙΤ βασισμένη στη σειρά μαθημάτων Clinical Care Severe Acute Respiratory Infection του ΠΟΥ "Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (SARI) Εκπαίδευση Κλινικής Φροντίδας" το οποίο είναι διαθέσιμο σε στο λινκ:
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection/items/277r3o4tPrqcyVodNF4u0m

Μέρος 1 – Covid-19 Κλινική Ενημέρωση
Μέρος 2 – Κλινικά Σύνδρομα
Μέρος 3 – Διαλογή και Έγκαιρη Αναγνώριση Ασθενών με SARI
Μέρος 4 – Παρακολούθηση Ασθενών με SARI