Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Covid-19

Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Συμβουλές για τη χρήση μάσκας για παιδιά στην κοινότητα στο πλαίσιο του COVID-19
Συμβουλές για τη χρήση μάσκας στα πλαίσια της COVID-19
Λίστα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού κρίσιμου για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σχετικές τεχνικές προδιαγραφές
Ορθολογική χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τη νόσο του κορoνοϊού (COVID-19) και προβληματισμοί κατά τη διάρκεια σοβαρών ελλείψεων
Πολιτική εφαρμογής για μάσκες προσώπου και αναπνευστήρες κατά τη διάρκεια της νόσου του κορονοϊού (COVID-19)
Τεχνικές προδιαγραφές για επεμβατικούς και μη επεμβατικούς αναπνευστήρες για τον COVID-19
Global Clinical Engineering Journal | Special Issue 3: COVID-19
«Διαβατήρια ανοσίας» στο πλαίσιο του COVID-19
Σχεδιασμός υποδομών θεραπείας σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI)
(WHO)/COVID-19: Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας