Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Covid-19

Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Κοινή Δήλωση για Πολλούς Ασθενείς ανά Αναπνευστήρα
Ταχεία διαβούλευση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Υφασμάτινων Μασκών για την πανδημία του COVID-19 (8η Απριλίου, 2020)
Αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) για το κοινό: καταρρίπτοντας τους μύθους
Η χρήση της χειρουργικής μάσκας: Μια τεκμηριωμένη ανασκόπηση εν όψει της πανδημίας του COVID-19
COVID-19: Κοινή δήλωση και έγγραφο καθοδήγησης για πολλούς ασθενείς σε έναν αναπνευστήρα
Γρήγορα, φορητά τεστ έρχονται για να περιορίσουν την πανδημία του COVID-19
Αερόλυμα και επιφανειακή σταθερότητα του SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον SARS-CoV-1