Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Covid-19

Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Coronavirus: Έκδοση ερωτήσεων και απαντήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών προμηθειών
Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων κατά τη διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχει υποψία για νέα λοίμωξη από κοροναϊό (nCoV)
Συνετή χρήση των τεστ αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2: Αποφυγή ψευδών υποθέσεων
Κοινή Δήλωση για Πολλούς Ασθενείς ανά Αναπνευστήρα
Ταχεία διαβούλευση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Υφασμάτινων Μασκών για την πανδημία του COVID-19 (8η Απριλίου, 2020)
Αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) για το κοινό: καταρρίπτοντας τους μύθους
Η χρήση της χειρουργικής μάσκας: Μια τεκμηριωμένη ανασκόπηση εν όψει της πανδημίας του COVID-19
COVID-19: Κοινή δήλωση και έγγραφο καθοδήγησης για πολλούς ασθενείς σε έναν αναπνευστήρα
Γρήγορα, φορητά τεστ έρχονται για να περιορίσουν την πανδημία του COVID-19
Αερόλυμα και επιφανειακή σταθερότητα του SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον SARS-CoV-1