Εισήγηση για την αναβάθμιση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα με αφετηρία την αντιμετώπιση της COVID 19

Εισήγηση για την αναβάθμιση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα με αφετηρία την αντιμετώπιση της COVID 19

Στην εποχή της Πανδημίας, που τόσο έντονα βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της, είναι τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς και η ιατρική τεχνολογία δηλαδή τα Φάρμακα, τα Εμβόλια και τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Από αυτά, τα εξιδεικευμένα φάρμακα και εμβόλια βρίσκονται ακόμα σε επίπεδο κλινικών δοκιμών που ελπίζουμε σύντομα να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα. Οι μόνες τεχνολογίες που είναι πραγματικά διαθέσιμες σήμερα για την Προστασία, Διάγνωση και Θεραπεία της COVID-19, ανήκουν στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε αυτά υπάγονται από τα απλά προϊόντα μιας χρήσης όπως είναι οι χειρουργικές μάσκες, οι σύριγγες και τα γάντια, μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας όπως οι επεμβατικοί αναπνευστήρες και τα μόνιτορ φυσιολογικών παραμέτρων, ή τα in vitro διαγνωστικά (IVDs). Με άλλα λόγια η μεγάλη γκάμα προϊόντων που αφορούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των επαγγελματιών υγείας, την Διάγνωση και την Θεραπεία της COVID-19 ανήκουν στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΙΠ), συμπεριλαμβανομένων των IVDs.

Η χώρα μας κατάφερε να ξεπεράσει με μεγάλη επιτυχία το πρώτο στάδιο, περιορίζοντας σε εξαιρετικό βαθμό την εξάπλωση της νόσου, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, προστατεύοντας το σύστημα υγείας από ενδεχόμενη κατάρρευση, όπως συνέβη αλλού, και δίνοντάς του χρόνο ανασυγκρότησης. Η βελτίωση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική αλλά δεν αρκεί. Προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, οι υπογράφοντες αυτή την δήλωση/εισήγηση, θέλουν να ευαισθητοποιήσουν την Πολιτεία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την σωστή χρήση της ιατρικής τεχνολογίας, θεωρώντας ότι κάθε πρόκληση δίνει παράλληλα και ευκαιρίες βελτίωσης.

Κάποια δεδομένα που δεν έχουν ίσως ακουστεί στο βαθμό που θα έπρεπε, έχουν να κάνουν με τον εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μάχης, προκειμένου ο ιατρικός εξοπλισμός να είναι διαθέσιμος και ασφαλής για χρήση. Οι μηχανικοί και τεχνικοί βιοϊατρικής, προσπαθούν καθημερινά να διασφαλίσουν ότι οι γιατροί μας θα έχουν αξιόπιστα μηχανήματα, με ακριβείς μετρήσεις και παροχές, ώστε να έχουν τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα για τους ασθενείς τους. Χωρίς αυτούς τους ειδικούς η τεχνολογία αχρηστεύεται. Η παροχή σύγχρονης ιατρικής φροντίδας, βασίζεται σε ομαδική προσπάθεια πολλών ειδικοτήτων για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εμπλοκή των μηχανικών, τεχνικών και τεχνολόγων βιοϊατρικής είναι καθοριστική.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ικανό αριθμό Μηχανικών Βιοϊατρικής που έχουν αποφοιτήσει από Προπτυχιακά η Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί άμεσα με σωστή και επαρκή στελέχωση των τμημάτων Κλινικής Μηχανικής όπου υπάρχουν, ή την δημιουργία νέων, σε όλα τα νοσοκομεία του συστήματος υγείας, με πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας όσο και σε επίπεδο κόστους- αποδοτικότητας.

Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι:

• Η δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης επικαιροποιημένων κτηματολογίων του ιατρικού εξοπλισμού,

• Η οργάνωση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του εξοπλισμού

• Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης του εξοπλισμού

• Η άμεση αναβάθμιση της επαγρύπνησης στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως γίνεται με τα φάρμακα

• Η συμμετοχή στην σύνταξη σωστών τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διαδικασία προμήθειας μεγάλων κατηγοριών ιατρικών μηχανημάτων

• και πολλά άλλα που προκύπτουν από αυτά.

Η εμπλοκή των μηχανικών βιοϊατρικής θα πρέπει να εξασφαλισθεί επίσης στις διαδικασίες αξιολόγησης τεχνολογίας και να προβλέπεται στο οργανόγραμμα του (εδώ και πολλά χρόνια) υπό σύσταση εθνικού οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, ο οποίος δεν θα πρέπει να εστιάσει μόνο στα φάρμακα, αλλά να συμπεριλαμβάνει και τα ΙΠ των οποίων η αξιολόγηση έχει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Τέλος θα πρέπει να προσθέσουμε το σημαντικό παράγοντα της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας, που την τελευταία δεκαετία είναι πλέον εκρηκτική, όπως για παράδειγμα η επέκταση και αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Ο τομέας αυτός που είναι πολύ κρίσιμος, θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα στη χώρα μας, γιατί διαθέτουμε άριστους μηχανικούς, γιατρούς, βιοεπιστήμονες και ερευνητές άλλων σχετικών ειδικοτήτων, σε εργαστήρια και ομάδες που παράγουν νέα γνώση και τεχνολογία και έχουν καταξιωθεί και αναγνωριστεί διεθνώς. Η συμμετοχή τους και ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα είναι ένας αντικειμενικός δείκτης αυτής της δυναμικής.

Η πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή με πιο στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνολογιών Υγείας, που είναι διεπιστημονικός και τα αποτελέσματα του δυνητικά πλήρως αξιοποιήσιμα εφόσον υποστηριχθεί η προσπάθεια. Με την ευκαιρία αυτή χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του ΕΛΙΔΕΚ που με την προκήρυξη της εμβληματικής δράσης «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» βάζει ξεκάθαρα στο κάδρο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Θα ευχόμασταν ο αρχικά περιορισμένος προϋπολογισμός να ενισχυθεί περαιτέρω από φορείς του δημοσίου ή δωρεές ιδιωτών ή ιδιωτικών φορέων, με τη σιγουριά ότι τέτοιες δαπάνες θα έχουν πολύ θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας να αναπτύξουμε και να τεκμηριώσουμε με δεδομένα τις παραπάνω θέσεις και να συνεργαστούμε για την υλοποίηση μιας σημαντικής αναβάθμισης του τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη χώρα μας.

 

Με εκτίμηση,

 

Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)

Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, Πρόεδρος

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ)

Ομότιμος Καθηγητής Νίκος Παλληκαράκης, Πρόεδρος ΔΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Μηχανική, Πανεπιστημίου Πατρών

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουστάκας, Διευθυντής Σπουδών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής, Πρόεδρος

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

Καθηγητής Δημήτρης Κουτσούρης, Διευθυντής