Η νέα έκδοση WHO/IAEA παρέχει οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό ακτινοθεραπείας για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η νέα έκδοση WHO/IAEA παρέχει οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό ακτινοθεραπείας για την καταπολέμηση του καρκίνου

Νέες οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού ακτινοθεραπείας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή θεραπείας για τον καρκίνο που σώζει ζωές σε πολλά μέρη του κόσμου. Η νέα τεχνική καθοδήγηση στοχεύει να διασφαλίσει ότι η επιλογή εξοπλισμού ακτινοθεραπείας είναι κατάλληλη για τα περιβάλλοντα της χώρας και των εγκαταστάσεων υγείας, ότι η θεραπεία παρέχεται με ασφάλεια, η ποιότητα διατηρείται και ότι οι υπηρεσίες είναι βιώσιμες. Η δημοσίευση προορίζεται για ιατρικούς φυσικούς, βιοϊατρικούς και κλινικούς μηχανικούς, ογκολόγους, και για οποιονδήποτε άλλο με ευθύνη για την κατασκευή, σχεδιασμό, επιλογή, προμήθεια, ρύθμιση, εγκατάσταση ή χρήση εξοπλισμού ακτινοθεραπείας. Αναπτύχθηκε ως μέρος της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ ΠΟΥ και ΔΥΑΕ για την προώθηση της ασφάλειας και της ποιότητας στην ιατρική χρήση των τεχνολογιών ακτινοβολίας.

Πηγή: https://www.who.int/news/item/05-03-2021-new-who-iaea-publication-provides-guidance-on-radiotherapy-equipment-to-fight-cancer