Λίστα ιατρικών συσκευών προτεραιότητας για τον COVID-19 και σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

Λίστα ιατρικών συσκευών προτεραιότητας για τον COVID-19 και σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

 

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις ιατρικές συσκευές που απαιτούνται για την κλινική διαχείριση του COVID-19, που επιλέγονται και έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τις ενδιάμεσες οδηγίες. Αυτές περιλαμβάνουν: συσκευές οξυγονοθεραπείας, παλμικά οξύμετρα, μόνιτορ ασθενών, θερμόμετρα, αντλίες έγχυσης και αναρρόφησης, ακτινολογικά μηχανήματα, υπερηχογράφους καθώς και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απόδοσης, σχετικά πρότυπα, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και υπεύθυνους σε Υπουργεία Υγείας, ρυθμιστικούς οργανισμούς, διακυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2