Νέα μαθήματα OpenWHO και πρόσκληση υποβολής συμμετοχών για τη διαδικτυακή έκθεση του OpenWHO

Νέα μαθήματα OpenWHO και πρόσκληση υποβολής συμμετοχών για τη διαδικτυακή έκθεση του OpenWHO

Η πλατφόρμα εκμάθησης ανοιχτής πρόσβασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας OpenWHO.org απευθύνει πρόσκληση για περιλήψεις για να προσδιορίσει πώς το μαθησιακό της περιεχόμενο χρησιμοποιείται σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο και προσαρμόζεται για χρήση εκτός της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην καταγραφή του τρόπου με τον οποίο τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε πλαίσια ανάπτυξης ικανοτήτων, για την προετοιμασία ή την αντιμετώπιση εστιών ασθενειών ή συμβάντων υγείας. Οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές θα κληθούν να γίνουν αφίσες (posters) που θα παραδοθούν σε διαδικτυακή έκθεση τον Ιούλιο του 2023.

Όλες οι υποβολές υποβάλλονται έως τις 15 Μαρτίου 2023. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα και να υποβάλετε την περίληψη 150-250 λέξεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Νέα Μαθήματα OpenWHO [en]

Cholera Outbreaks: Emergency Preparedness and Response: This course outlines the objectives of a cholera outbreak response, how to detect and confirm cholera outbreaks and how to effectively organize the response including describing control measures. It also describes steps to take to be better prepared to respond to cholera outbreaks.

EWARS in a box: electronic early warning, alert and response system implementation in emergencies: This course covers all key aspects of establishing EWARS in a box, electronic early warning, alert and system in an emergency setting, providing step-by-step instructions, real-life scenarios and examples facilitating adult learning.

Neglected Tropical Diseases Monitoring and Evaluation Framework: In this course, you will be introduced to the framework for monitoring and evaluating progress against the road map for NTDs 2021-2030 targets, also called the M&E framework.

Latest WHO HIV service delivery and differentiated service delivery for HIV treatment: This webinar-based series aims to disseminate the latest WHO 2021 service delivery and differentiated service delivery recommendations and promote increased knowledge of the newest WHO HIV guidance to ensure all people living with HIV on antiretroviral treatment can access person-centred and high-quality HIV services.

OpenWHO now has a total of 201 courses spread across 65 languages. All courses can be accessed here. You can use the toolbar to filter courses by language and topic.

Πηγή: openwho.org