Νέες πηγές βίντεο για Κλινικούς Μηχανικούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Νέες πηγές βίντεο για Κλινικούς Μηχανικούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προωθεί μια νέα σειρά από τεχνικά βίντεο για την υποστήριξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων παροχής οξυγόνου από τη συνεργασία 90+ επαγγελματιών σε 20+ χώρες. 

Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των βίντεο μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/assistive-and-medical-technology/medical-devices/management-use/trainings 

 

Πηγή: IFMBE Clinical Engineering Division