Παγκόσμιος άτλας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τον ΠΟΥ

Παγκόσμιος άτλας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τον ΠΟΥ

Στόχος της έκδοσης του Παγκόσμιου Άτλαντα για το 2022 είναι να επισημάνει πώς η κατάσταση των θεμάτων ιατροτεχνολογικών προϊόντων υποστηρίζει ή εμποδίζει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και υποστηρίζει την αυξημένη πρόσβαση σε ιατρικές συσκευές προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών in vitro) για επείγουσες καταστάσεις, ευημερία και καθολική κάλυψη υγείας (UCH). Τα προφίλ χωρών ενσωματώνουν στοιχεία που υποδεικνύουν την εθνική κατάσταση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τομείς όπως: πολιτικές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κανονισμοί, ενσωμάτωση, λίστες, αποθέματα, ονοματολογία, αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, διαχείριση και πόροι βιοϊατρικής μηχανικής. Αυτή η δημοσίευση προορίζεται για χρήση από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε Υπουργεία Υγείας, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα που ασχολούνται με την τεχνολογία υγείας σε περιφερειακό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η δημοσίευση ήταν υπό διαβούλευση για μια περίοδο 6 μηνών το 2021 και το 2022 και αναφέρεται στην Έκθεση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας WHA75 /11 και στην προσθήκη WHA75/11 Add.1 σχετικά με την τυποποίηση της ονοματολογίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον Παγκόσμιο Άτλαντα.

Πηγή: World Health Organisation