ΠΟΥ – Κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση των καρδιαγγειακών παθήσεων και του διαβήτη

ΠΟΥ – Κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση των καρδιαγγειακών παθήσεων και του διαβήτη

Αυτή η δημοσίευση αναπτύχθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για μια λίστα των κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων που απαιτούνται για τη διαχείριση μη μεταδοτικών ασθενειών (NCDs), εστιάζοντας στις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον διαβήτη, ειδικά για χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για την υποστήριξη δράσεων καθολικής κάλυψης της υγείας. Ο τρέχων κατάλογος συμπληρώνει τον κατάλογο των κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΠΟΥ για τον COVID-19 που δημοσιεύτηκε το 2020, τον κατάλογο των των κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διαχείριση του καρκίνου που δημοσιεύθηκε το 2017 και τον κατάλογο των κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τις βασικές παρεμβάσεις για την αναπαραγωγική, μητρική υγεία και την υγεία παίδων και νεογνών που δημοσιεύτηκε το 2015.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον παραπάνω κατάλογο από εδώ

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας