Χρήση ψηφιακού μετασχηματισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας: Περιπτωσιολογική μελέτη εικονικής συνεργασίας σε ένα γερμανικό νοσοκομείο

Χρήση ψηφιακού μετασχηματισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας: Περιπτωσιολογική μελέτη εικονικής συνεργασίας σε ένα γερμανικό νοσοκομείο

Η συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων του νοσοκομείου, ιδίως μεταξύ ιατρών και διασυνδεδεμένων ιατρικών τμημάτων, είναι απαραίτητη για τη συνολική διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας. Επειδή το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι διεπιστημονικής φύσης, η στοχοθετημένη συνεργασία βελτιώνει την απόδοση των υπηρεσιών, την ποιότητα της περίθαλψης και τα αποτελέσματα των ασθενών. Η συνεργασία σε νοσοκομεία μπορεί να οριστεί ως επαγγελματική συμμαχία μεταξύ ειδικών σε θέματα υγείας από πολλούς ιατρικούς κλάδους με διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη, οι οποίοι από κοινού παρέχουν οφέλη για τους ασθενείς. Αν και η συνεργασία θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα στα νοσοκομεία, ορισμένα κοινά ζητήματα αντιμετωπίζονται συχνά από τους ιατρούς. Η ανεπαρκής επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών, αποτελεί επικρατούσα ανησυχία. Οι γιατροί διαχειρίζονται τα καθήκοντά τους μεμονωμένα με έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης, η οποία εμποδίζει την ανταλλαγή γνώσεων πέρα ​​από τα όρια των τμημάτων και εμποδίζει τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων. Λείπει η συνεπής παρουσίαση ιατρικών δεδομένων και η ανάκτηση πληροφοριών που αποθηκεύονται σε διαφοροποιημένα συστήματα αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα για την περιπτωσιολογική μελέτη εδώ: https://medinform.jmir.org/2021/2/e25183