Γνωριμία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της IFMBE CED

Νέα

Νέες πηγές βίντεο για Κλινικούς Μηχανικούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
Webinar: Clinical Engineering Certification
Webinar: Global Regulations and Standards During the COVID-19 Era
2022: Οι 10 κορυφαίοι τεχνολογικοί κίνδυνοι στον τομέα της υγείας σύμφωνα με την ECRI
Webinar: What are the Clinical Engineering activities worldwide (BoP), and the needed knowledge (BoK), to perform them
4th ICEHTMC – Φόρμα εγγραφής
Συλλογή πρωτοποριακών τεχνολογιών υγείας του ΠΟΥ για περιβάλλοντα χαμηλών πόρων 2021. COVID-19 και άλλες προτεραιότητες υγείας
Webinar: Why GCEA is important for our Profession
4ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Μηχανικής και Διαχείρισης Τεχνολογιών Υγείας (4th ICEHTMC)
ΠΟΥ – Κατά προτεραιότητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση των καρδιαγγειακών παθήσεων και του διαβήτη