Σύντομη έκθεση των 10 κορυφαίων κινδύνων στον τομέα της τεχνολογίας υγείας για το 2021 από την ECRI

Νέα

Παγκόσμια Ημέρα Clinical Engineering COVID-19
30PatrasBME – Reunion of the Patras Erasmus BME Program