Νέες πηγές βίντεο για Κλινικούς Μηχανικούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Νέα

3ο Webinar ΕΛΕΒΙΤ: Συντήρηση, Έλεγχος Ασφάλειας και Μέθοδοι Απολύμανσης Ιατρικών Συσκευών στην εποχή του Κορωνοϊού
2ο Webinar: Διαχείριση Κρίσιμου Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού
Webinars «Κλινική Μηχανική και Ιατρική Τεχνολογία στην Εποχή του Κορωνοϊού»
Εισήγηση για την αναβάθμιση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα με αφετηρία την αντιμετώπιση της COVID 19
Webinar on: Health Technology Assessment of Medical Devices | Part 2
WHO-CED COVID19 Critical Topic Webinars: Pulse Oximeter
IFMBE CED Webinar: Quality & Safety
WHO-CED COVID19 Critical Topic Webinars: CPAP/BIPAP
Webinar on: Health Technology Assessment of Medical Devices
Η Κλινική Μηχανική και τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην ‘COVID 19’ εποχή